Tot slot

Deelname aan een van de onderdelen van het evenement geschiedt op eigen verantwoordelijkheid en risico

De organisatie is voor geen enkele schade verantwoordelijk.

Daar waar verstrekte informatie niet in voorziet, beslist de organisator van het evenement.

De inschrijving is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar.

Je gaat akkoord dat de organisatie eventueel gebruik maakt van je beeltenis in druk, op foto, film, video e.d. voor promotionele doeleinden van Uithoorns Mooiste de Loop, zonder daarvoor vergoeding te claimen.

De organisatie accepteert geen verantwoordelijkheid wanneer het evenement door overmacht wordt afgelast.
Atletiek Klub Uithoorn wenst u veel loopplezier!